Covid-19

Informatie voor binnen lessen:

Als ballet- en dansschool volgen wij de richtlijnen vanuit het RIVM en het protocol dans.
Hieronder de belangrijkste punten/maatregelen voor, tijdens en na de les. (update28-11):

Algemeen
-Algemene richtlijnen RIVM zijn van toepassing
-Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts blijf dan thuis.
-Ook bij twijfel en (nog) geen uitslag van een coronatest blijf je thuis.
-Indien de schoolklas van uw kind in quarantaine is, dient uw kind helaas ook thuis te blijven.
-Bij absentie; graag een afmelding via de Leden WebApp! https://mijn.biancadanst.nl  

Voor de les en bij binnenkomst
-Leerlingen wassen thuis vlak voor vertrek de handen;
-Leerlingen komen reeds in ballet-/danskleding naar de school. Beperk andere kleding. Voor kleuters is het praktisch om schoenen hebben, die ze zelf eenvoudig uit en aan krijgen (bijv. laarsjes)
-Ongeveer vijf minuten voor aanvang van de les komt de docent naar de deur om de leerlingen binnen te laten. (kom dus niet onnodig vroeg)
-Ouders blijven buiten (indien het noodzakelijk is dat een ouder toch de school inkomt, dan dient er een mondkapje te worden gedragen)
-Vanaf 9 jaar bij binnenkomst de handen graag reinigen bij het desinfectie apparaat.
-Vanuit het kabinet is bepaald dat iedereen vanaf 18 jaar bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs dient te tonen; dit geldt voor leerlingen/cursisten vanaf 18 jaar, meedansende ouders (bij peuterdanspret) en publiek.

Tijdens en na de les
-Toiletgebruik proberen we te beperken; ga dus altijd voor vertrek thuis naar het toilet
-Hoewel het voor leerlingen t/m 12 jaar onderling tijdens de lessituatie niet noodzakelijk is om 1,5 meter afstand te houden, zullen we daar waar mogelijk op natuurlijke wijze wel ‘de ruimte’ zoeken
-Leerlingen/cursisten vanaf 13 jaar dienen tijdens de les 1,5 meter afstand te houden
-Bij groepen in de leeftijd v.a. 10 jaar houdt de docent 1,5 meter afstand tot de leerlingen, (bij jongere groepen houdt de docent indien mogelijk ook voldoende afstand)
-Leerlingen/groepen verlaten het pand via de gebruikelijke in-/uitgang.
-Aan ouders die buiten wachten wordt gevraagd om elkaar ook de ruimte te geven

En naast dit alles: geniet van de lessen!


Veelgestelde vragen:
-Mogen ouders binnen komen?
Helaas is de huidige situatie zo, dat er momenteel geen ouders binnen zijn toegestaan. Uitzonderingen hierop:
*bij een proefles of bij de eerste les van nieuwe leerlingen mag een ouder 10-15 min. blijven kijken:
*de ouder-en-kind les (zie info verderop)
*kleuterdanskriebels, waarin ouders hun kind eventjes mogen binnenbrengen en ophalen. (hierbij verlaten ouders het pand via de nooduitgang)
-Zijn er nog kijklessen?
Indien de maatregelen het toelaten zijn er 2x per seizoen kijklessen, wellicht in iets aangepaste vorm.
-Moet ik/mijn kind een mondkapje op bij tijdens de les?
Nee. Tijdens de ballet- en danslessen hoeft er geen mondkapje te worden gedragen.
-Hoe zit het met de ouder- en kindlessen (Peuterdanspret)?
Deze groepen houden we momenteel kleiner dan gebruikelijk, zodat de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Bij de ouder- en kindlessen, dansen ouders mee. Zij zijn dus een actieve deelnemer aan de les en zodoende hoeft er door de ouder tijdens het dansen geen mondkapje te worden gedragen. Mocht de situatie zodanig zijn, dat Bianca Danst het besluit wil nemen om de les zonder ouders voort te zetten, dan wordt dit in overleg gedaan met de betrokken ouders.


Informatie voor de buiten lessen (momenteel niet van toepassing)

De buiten lessen worden gegeven op het terrein voor en naast de dansschool. We hebben hier onze eigen ‘danszaal’ gecreëerd met barres, spiegel (via de reflectie van het raam) en voor de oudere balletleerlingen is er zelfs een heuse vloer ter beschikking, om zo toch met balletschoenen aan te dansen.

Hieronder de belangrijkste punten/maatregelen m.b.t. de buitenlessen:
-Algemene richtlijnen RIVM zijn van toepassing
-Blijf bij verkoudheidsklachten dus thuis!
-De school is gesloten en er kan dus geen gebruik worden gemaakt van binnen faciliteiten
-Let op dat uw kind vlak voor vertrek thuis naar het toilet is geweest
-Draag kleding passend bij het weer, waarin ook redelijk tot goed bewogen kan worden
-Kom niet te vroeg naar de les en ga na de les direct naar huis
-Het is fijn wanneer de leerlingen zoveel als mogelijk zelfstandig naar de locatie kunnen komen.     
 Wanneer u uw kind naar de dansschool brengt, dan hierbij de vraag om uw kind af te zetten en  vervolgens direct het terrein weer te verlaten.
-Hoewel het tijdens de lessituatie voor leerlingen onderling niet noodzakelijk is 1,5 meter afstand te houden, zullen we daar waar mogelijk op natuurlijke wijze wel ‘de ruimte zoeken’
-Bij groepen in de leeftijd v.a. 10 jaar houdt de docent 1,5 meter afstand tot de leerlingen
-Bij de kindergroepen zal de docent zoveel als mogelijk (enige) afstand houden tot de leerlingen > het is goed om dit even bij u kind aan te geven, want veel kinderen willen graag dichtbij de juf staan of mij zelfs verblijden met goed bedoelde knuffels)
-Bij afwezigheid; graag een afmelding via de Leden WebApp! https://mijn.biancadanst.nl