Optreden 13 juni

Vanwege het Corona-virus en alle bijbehorende maatregelen, zal het optreden op zaterdag 13 juni a.s. helaas moeten worden geannuleerd. Dit is natuurlijk enorm jammer, zeker gezien het feit dat we al volop in de voorbereidingen zaten. Dit seizoen dus geen ‘kijkje in de keuken…’.

Maar, we gaan niet bij de pakken neerzitten! Alle plannen en ideeën kunnen nu nog verder worden uitgewerkt en dan pakken we het thema in het nieuwe seizoen op, om er dan nog iets mooiers en leukers van te maken!!