Covid

Wanneer er maatregelen gelden die van invloed zijn op de lessen, wordt er op deze pagina vermeld hoe de school hier mee om gaat. Uiteraard worden ouders en cursisten ook per mail geïnformeerd.

De school zorgt er altijd voor dat er een alternatief of oplossing wordt geboden indien de lessen niet zoals gebruikelijk kunnen plaats vinden. Hierin staat een goede communicatie voorop met daarbij ook altijd een positieve noot en het kijken naar mogelijkheden i.p.v. beperkingen.


Algemene informatie voor, tijdens en na de lessen:
-algemene richtlijnen vanuit RIVM en protocol dans zijn van toepassing
-schud geen handen
-blijf bij corona gerelateerde klachten thuis (of laat je testen)
-ouders zijn (weer) welkom om hun kind binnen te brengen
-geef een ieder op natuurlijke wijze de ruimte
En naast dit alles: geniet van de lessen 🙂Scroll naar boven