Dans, meer dan dans

Onderzoek heeft uitgewezen dat bewegen/dans een positieve invloed heeft op het activeren van de hersenen. Zodoende dat dans tegenwoordig steeds meer ook in het reguliere onderwijs wordt ingezet. Maar dansen heeft bijvoorbeeld ook een positief effect op mensen met Parkinson.

Taal- en Rekendans®
Vele onderzoeken tonen het aan: kinderen leren beter én makkelijker als de leerstof dansend en bewegend wordt aangeboden. Van nature bewegen kinderen veel en graag en deze natuurlijke bewegingsdrang wordt ingezet om te leren; bewegend leren!
Taaldans en Rekendans is speciaal voor peutergroepen en kleuterklassen van het primair onderwijs. De lessen zijn gebaseerd op de onderwijsdoelen (SLO) op het gebied van rekenen en de taalontwikkeling. Ook Bianca Danst biedt Taal- en Rekendanslessen aan; lees hier meer…

Dans als medicijn
Dans als hét medicijn voor mensen die door een ziekte nauwelijks kunnen bewegen? Het lijkt tegenstrijdig. Toch is het de ambitie van voormalig danser en balletmeester Andrew Greenwood om dans te integreren in de gezondheidszorg, als een preventiemiddel voor ziektes als Parkinson, MS en dementie.
Samen met Marc Vlemmix richtte Andrew Greenwood de stichting Dance for Health op. Ze ontwikkelen een bewegingsprogramma voor mensen met Parkinson. In 2014 wordt Dance for Health door een farmaceutisch bedrijf gevraagd om onderzoek te doen naar de voordelen van dans voor mensen met Multiple Sclerose (MS), samen met de Vrije Universiteit Amsterdam.
Inmiddels heeft Greenwood zijn werkgebied uitgebreid met de stichting Switch to Move.
Greenwood probeert jaarlijks bijeenkomsten te organiseren met dansprofessionals, medische specialisten en politici. 

Leerlinge Annefleur Bolt-Roza (momenteel dansend bij de balletles voor tieners/jongeren op woensdagavond) bezocht enige tijd terug de voorstelling ‘Dancing and the brain’ en zag daar een les van Greenwood. Dit gaf Annefleur het idee om ‘De invloed van bewegen op dementie’ als onderwerp te kiezen voor haar profielwerkstuk. ‘Ik heb Greenwoord vervolgens gemaild en hij reageerde heel enthousiast en nodigde mij uit om lessen bij te wonen voor mensen met dementie en Parkinson. Ook mag ik meewerken aan een filmpje…’
Hoe bijzonder is dat! Lees hieronder het hele verhaal van Annefleur 🙂